SOCZEWKI KONTAKTOWE DO KOREKCJI PREZBIOPII (na zamówienie)

Prezbiopia jest to zjawisko powszechnie występujące wśród osób powyżej 40. roku życia, które utrudnia ostre widzenie z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu. Używając wieloogniskowych soczewek kontaktowych, możesz widzieć wyraźnie.


Jeśli masz powyżej 40 lat i czytanie drobnej czcionki staje się coraz trudniejsze prawdopodobnie masz wadę wzroku, która nazywa się prezbiopią (starczowzrocznością). Prezbiopia jest związana z osłabieniem mechanizmu skupiającego światło w obrębie oka. Wada ta jest naturalnym następstwem procesu starzenia się. Soczewki oczu z wiekiem stają się grubsze, a mięśnie je otaczające są mniej elastyczne. W rezultacie tych zmian mamy trudności ze skupianiem światła w obrębie oka i zmniejsza się zdolność ostrego widzenia, szczególnie blisko położonych przedmiotów. Zwiększenie odległości pomiędzy przedmiotem a oczami, gdy na przykład odsuwamy od siebie książkę lub czasopismo sprawia, że obraz zaczyna nabierać ostrości. Dlatego prezbiopia jest często nazywana „syndromem długiej ręki”.

W jaki sposób można sprawdzić czy mam prezbiopię?

Najczęstszym symptomem prezbiopii jest zamazane widzenie, podczas patrzenia na przedmioty położone w bliskiej odległości. Zamazane widzenie staje się jeszcze gorsze w słabym świetle lub gdy jesteśmy zmęczeni. Osoby z prezbiopią przy czytaniu mają tendencję do trzymania tekstu w większej odległości. Starczowzroczność może być także przyczyną bólu głowy oraz/lub przemęczenia oczu. Prezbiopia jest diagnozowana w trakcie kompleksowego badania wzroku.

Czy mój wzrok będzie się pogarszać?

Widzenie bliży zaczyna się pogarszać z powodu prezbiopii w wieku około 40 lat. Prezbiopia postępuje – co wymaga zmiany recepty na soczewki kontaktowe lub okulary – mniej więcej do wieku 60 lat. Wtedy Twój wzrok nie powinien już dalej się pogarszać.

Jak leczy się prezbiopię?

Prezbiopię można korygować za pomocą wieloogniskowych soczewek kontaktowych lub okularów. Wieloogniskowe soczewki kontaktowe skupiają światło jednocześnie z odległości bliskich, pośrednich i dalekich w tyle oka, tworząc najwyraźniejszy z możliwych obrazów. Ten unikalny system wykorzystuje dwie różne, lecz zarazem uzupełniające się soczewki kontaktowe, które współdziałają ze sobą w celu zapewnienia wyraźnego widzenia z każdej odległości.

Rozwiązania dla prezbiopów.

Istnieją różne sposoby korekcji prezbiopii:

  • Soczewki do bliży / do czytania
    Są one podstawowym rozwiązaniem. Korygują tylko widzenie bliży do 40 cm. W soczewkach do czytania widzenie dali jest zamglone. Żeby widzieć wyraźnie musisz zdjąć okulary, patrzeć ponad nimi lub wymienić je na drugą parę okularów do dali.
  • Soczewki dwuogniskowe
    Są lepszym, ale także niedoskonałym rozwiązaniem. Soczewka jest podzielona na dwie części, z których jedna jest przeznaczona do patrzenia w dal, a druga do widzenia z bliska. Widzenie bliży i dali jest wyraźne, ale widzenie obszaru pośredniego jest zamglone. Poza tym okulary z soczewkami dwuogniskowymi mają nieestetyczny wygląd.
  • Soczewki progresywne
    Najbardziej zaawansowane, estetyczne i wygodne rozwiązanie dla prezbiopów. Soczewki zapewniają wyraźne i ostre widzenie na każdą odległość. Dzięki nim, nosisz tylko jedną parę okularów bez konieczności ciągłej ich zmiany. Bez względu na to czy jesteś krótkowidzem, dalekowidzem, masz astygmatyzm – soczewki progresywne skorygują Twój wzrok, jednocześnie przywracając naturalne widzenie.