Prezbiopia

SOCZEWKI KONTAKTOWE DO KOREKCJI PREZBIOPII (na zamówienie)

Prezbiopia jest to zjawisko powszechnie występujące wśród osób powyżej 40. roku życia, które utrudnia ostre widzenie z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu. Używając wieloogniskowych soczewek kontaktowych, możesz widzieć wyraźnie.

Jeśli masz powyżej 40 lat i czytanie drobnej czcionki staje się coraz trudniejsze prawdopodobnie stajesz się prezbiopem. Prezbiopia jest związana z osłabieniem mechanizmu skupiającego światło w obrębie oka. Prezbiopia jest naturalnym następstwem procesu starzenia się. Soczewki oczu z wiekiem stają się grubsze, a mięśnie je otaczające są mniej elastyczne. W rezultacie tych zmian mamy trudności ze skupianiem światła w obrębie tylnej części oka i zmniejsza się zdolność ostrego widzenia, szczególnie blisko położonych przedmiotów. Zwiększenie odległości pomiędzy przedmiotem, a oczami, gdy na przykład odsuwamy od siebie książkę lub czasopismo sprawia, że obraz zaczyna nabierać ostrości. Dlatego prezbiopia jest często nazywana „syndromem długiej ręki”.

W jaki sposób można sprawdzić czy mam prezbiopię?

Najczęstszym symptomem prezbiopii jest zamazane widzenie, podczas patrzenia na przedmioty położone w bliskiej odległości. Zamazane widzenie staje się jeszcze gorsze w słabym świetle lub gdy jesteśmy zmęczeni. Osoby z prezbiopią przy czytaniu mają tendencję do trzymania tekstu w większej odległości. Prezbiopia może być także przyczyną bólu głowy lub przemęczenia oczu. Prezbiopia jest diagnozowana w trakcie pomiaru wady wzroku.

Czy moja wada wzroku będzie się zmieniała?

Widzenie bliży zaczyna się pogarszać z powodu prezbiopii w wieku około 40 lat. Prezbiopia postępuje – co wymaga zmiany mocy szkieł w okularach – mniej więcej do 65 – 75 roku życia.

Jak leczy się prezbiopię?

Prezbiopię można korygować za pomocą wieloogniskowych (progresywnych, dwuogniskowych) szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych multifokalnych.

Rozwiązania dla prezbiopów.

Istnieją różne sposoby korekcji prezbiopii:

 • Szkła okularowe jednoogniskowe do bliży (do czytania)
  Są one podstawowym rozwiązaniem. Korygują tylko widzenie bliży do 40 cm. W soczewkach do czytania widzenie dali jest zamglone. Żeby widzieć wyraźnie musisz zdjąć okulary, patrzeć ponad nimi lub wymienić je na drugą parę okularów do dali.

 • Szkła okularowe biurowe (do komputera)
  Wyraźne i komfortowe widzenie od 30 cm do 100 – 150 cm (tablet, laptop) płynna zmiana mocy.

 • Szkła okularowe dwuogniskowe
  Są lepszym, ale także niedoskonałym rozwiązaniem. Soczewka jest podzielona na dwie części, z których jedna jest przeznaczona do patrzenia w dal, a druga do widzenia z bliska. Widzenie bliży i dali jest wyraźne, ale widzenie obszaru pośredniego jest zamglone. Poza tym okulary z soczewkami dwuogniskowymi mają nieestetyczny wygląd.
 • Soczewki progresywne
  Najbardziej zaawansowane, estetyczne i wygodne rozwiązanie dla prezbiopów. Szkła progresywne zapewniają wyraźne i ostre widzenie na każdą odległość. Dzięki nim, nosisz tylko jedną parę okularów bez konieczności ciągłej ich zmiany. Bez względu na to, czy jesteś krótkowidzem, dalekowidzem czy masz astygmatyzm – szkła progresywne skorygują Twój wzrok, jednocześnie przywracając naturalne widzenie.

Zadzwoń do nas!