Szanowni Państwo, strona jest w trakcie modyfikacji. Przepraszamy za niedogodności i  zapraszamy wkrótce

PIELĘGNACJA SOCZEWEK

 • PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA SOCZEWEK JEST BARDZO WAŻNA.
 • ZDEZYNFEKUJ swoje soczewki po każdym ich zdjęciu, aby usunąć z nich groźne drobnoustroje i zapewnić ich bezpieczne i komfortowe noszenie.
 • Twój specjalista może zalecić Ci dodatkowe czyszczenie i spłukiwanie soczewek celem usunięcia z ich powierzchni zanieczyszczeń. Dodatkowo
 • Twoje soczewki mogą wymagać okresowego czyszczenia enzymatycznego w celu usunięcia osadów białkowych.
 • Twój specjalista powinien wybrać najbardziej odpowiedni dla Ciebie system pielęgnacji soczewek.
 • Przed użyciem jakichkolwiek innych środków pielęgnacyjnych zapytaj o to Twojego specjalistę.
 • Nie stosuj zamiennie i nie mieszaj składników z różnych systemów pielęgnacyjnych.
 • Stosuj jedynie środki do pielęgnacji soczewek miękkich zgodnie z instrukcją producenta.
 • NIE STOSUJ DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, ANI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO PIELĘGNACJI SOCZEWEK SZTYWNYCH GAZOPRZEPUSZCZALNYCH.

Zawsze pamiętaj:

 • Przed kontaktem z soczewkami zawsze umyj, wypłucz i osusz ręce.
 • Nigdy nie zostawiaj soczewek na noc w samej soli fizjologicznej. Sól fizjologiczna NIE zabezpieczy Twoich soczewek przed drobnoustrojami, a Twoich oczu przed ewentualną infekcją.
 • Nigdy nie używaj tej samej porcji płynu dwukrotnie.
 • Nigdy nie stosuj płynu po upływie daty jego ważności.
 • Przepłucz pojemnik na soczewki po każdym wyjęciu z niego soczewek. W tym celu użyj sterylnej soli fizjologicznej lub świeżej porcji płynu i jeżeli to jest zalecane, to pozostaw pojemnik otarty do wyschnięcia. Ułatwia to uniknięcie zanieczyszczenia i poważnych uszkodzeń oczu.
 • Wymieniaj pojemnik na soczewki regularnie.

JEŻELI NIE NOSIŁEŚ SWOICH SOCZEWEK PRZEZ KILKA DNI, to postępuj zgodnie z instrukcją załączoną do Twojego systemu pielęgnacyjnego, oraz wyczyść i zdezynfekuj soczewki, jeżeli jest to zalecane.

KIEDY NIE NALEŻY NOSIĆ SOCZEWEK

W pewnych warunkach lub stanach chorobowych używanie soczewek jest niewskazane. Do warunków, które mogą uniemożliwiać noszenie soczewek kontaktowych lub wpływać na jego bezpieczeństwo możemy zaliczyć:

 • Alergie, zapalenia, infekcje lub podrażnienia oka lub powiek.
 • Okresy osłabienia organizmu np. przeziębienie lub grypa.
 • Stosowanie niektórych leków, również okulistycznych.
 • Nieprawidłowy film łzowy (suche oczy)
 • Przebywanie w nadmiernie suchych lub zapylonych pomieszczeniach, co może powodować dyskomfort.
 • Uprawianie sportów wodnych bez stosowania okularów do pływania lub maski.

Skonsultuj się ze swoim specjalistą w razie wystąpienia powyższych lub innych przeciwwskazań.

W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH specjalista może zalecić soczewki w celu przyspieszenia procesu leczenia niektórych stanów chorobowych rogówki.

MOŻLIWE PROBLEMY

Pomimo tego, że soczewki kontaktowe dają swoim użytkownikom wiele korzyści, to możliwe jest również wystąpienie pewnych problemów, których pierwszymi sygnałami mogą być następujące objawy:

 • Uczucie ciała obcego w oku.
 • Niekomfortowa soczewka.
 • Zaczerwienienie oka.
 • Nadwrażliwość na światło.
 • Pieczenie, kłucie, swędzenie lub łzawienie oka.
 • Spadek ostrości widzenia.
 • Rozszczepienie kolorów (tęcza), rozdwojenie krawędzi przedmiotów lub światła.
 • Zwiększona ilość wydzieliny z oczu.
 • Dyskomfort/ ból
 • Częste lub ciągłe uczucie suchego oka.

Zignorowanie powyższych objawów może doprowadzić do poważniejszych komplikacji.

W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH niepożądane objawy mogą wystąpić na skutek samego schorzenia lub też mogą być efektem noszenia soczewek kontaktowych. Twój specjalista powinien rozważyć, czy zastosowanie soczewki na oku chorym lub uszkodzonym w celach terapeutycznych nie pogorszy stanu, który był powodem zastosowania soczewki terapeutycznej.

CO ROBIĆ GDY POJAWI SIĘ PROBLEM

Jeżeli pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, to:

 • BEZZWŁOCZNIE ZDEJMIJ SOCZEWKĘ/I.
 • Jeżeli objawy ustąpią po zdjęciu soczewki, to należy ją sprawdzić.
 • Jeżeli soczewka jest przerwana, to NIE zakładaj jej ponownie, zastąp ją nową.
 • Jeżeli na soczewce jest rzęsa lub jakieś zanieczyszczenia, albo soczewka nie jest uszkodzona, ale problem ustąpił po jej zdjęciu, to należy ją dokładnie wyczyścić, przepłukać i zdezynfekować przed jej kolejnym założeniem.
 • Jeżeli jednak objawy nie ustąpią po zdjęciu soczewki lub powrócą po założeniu nowej, to należy ją BEZZWŁOCZNIE zdjąć i skontaktować się ze specjalistą. Może to być początek poważnych komplikacji, takich jak infekcja, owrzodzenie rogówki (wrzodziejące zapalenie rogówki) lub zapalenie tęczówki. Stany te mogą szybko postępować i doprowadzić do nieodwracalnej utraty ostrości wzroku. Mniej poważne stany, takie jak abrazja, barwienie rogówki i bakteryjne zapalenie spojówki, należy odpowiednio prowadzić i leczyć, aby uniknąć komplikacji.
 • Przy okazjonalnym wysychaniu oczu można zastosować krople nawilżające, np. AQuify®. Jeżeli jednak uczucie suchości nie ustępuje, to należy skonsultować się ze specjalistą.
 • Jeżeli soczewka przestała poruszać się na oku, to przed próbą jej zdjęcia zakropl do oka kilka kropli płynu nawilżającego i odczekaj aż soczewka ponownie zacznie się swobodnie poruszać. Jeżeli jednak nadal pozostaje nieruchoma, to BEZZWŁOCZNIE skonsultuj się ze specjalistą.

W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH, jeżeli wystąpi problem lub nasilenie objawów, to NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ i postępuj zgodnie z jego zaleceniami.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

 • Nie pożyczaj swoich soczewek nikomu, gdyż mogą one stać się źródłem zakażenia prowadzącego do poważnych problemów okulistycznych.
 • Codziennie sprawdzaj swoje oczy, aby upewnić się, że wyglądają dobrze, nie pojawia się dyskomfort, a widzenie jest ostre.
 • Nigdy nie należy przekraczać zalecanego terminu wymiany soczewek, nawet gdy obecna para nie powoduje jeszcze dyskomfortu. Zaleca się aby użytkownicy soczewek kontaktowych stawiali się na wizyty kontrolne u swego specjalisty regularnie, zgodnie z harmonogramem.
 • Nie stosuj soczewek ani płynów do ich pielęgnacji po upływie ich daty ważności.
 • W warunkach słabego oświetlenia użytkownicy soczewek zabarwionych mogą doświadczyć obniżenia ostrości widzenia przedmiotów o niskim kontraście.
 • Zachowaj informacje o właściwej mocy soczewek dla każdego z oczu.
 • Przed założeniem soczewek sprawdź czy na foliach zabezpieczających są właściwe moce dla każdego z oczu.
 • Zachowaj ostrożność stosując mydło, mleczko kosmetyczne, krem, kosmetyki lub dezodoranty ponieważ mogą powodować podrażnienia, jeśli dostaną się na soczewki.
 • Załóż soczewki przed wykonaniem makijażu i zdejmij je przed jego zmyciem.
 • W trakcie noszenia soczewek unikaj rozpylania aerozoli, np. lakieru do włosów, w pobliżu oczu, ponieważ może to prowadzić do podrażnień oczu.
 • Skonsultuj ze swoim specjalistą możliwość noszenia soczewek kontaktowych podczas uprawiania sportu, szczególnie dotyczy to pływania w soczewkach.
 • Zdejmij soczewki jeżeli jesteś narażony na działanie toksycznych lub drażniących oparów.
 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z nie sterylnymi płynami (z wodą bieżącą i szałwią włącznie), gdyż może dojść do ich bakteryjnego skażenia, co może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń oczu.
 • Poinformuj swojego pracodawcę o tym, że nosisz soczewki kontaktowe, szczególnie jeżeli twoja praca wymaga stosowania okularów ochronnych.

Noszenie soczewek kontaktowych powoduje wzrost ryzyka infekcji oczu. Badania wykazały większe ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym, niż u osób noszących je tylko w ciągu dnia. Rośnie ono wraz ze zwiększaniem ilości dni, przez które soczewki są noszone bez zdejmowania, począwszy od pierwszej przespanej nocy. Ryzyko to może zostać zmniejszone poprzez rozpoznanie objawów związanych z możliwym problemem i postępowanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w paragrafie: „Co robić gdy pojawi się problem”. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wrzodziejącego zapalenia rogówki wśród użytkowników soczewek kontaktowych. Właściwa pielęgnacja i regularna wymiana pojemnika na soczewki są bardzo ważne. W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH, podawanie koniecznych leków powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności i pod nadzorem specjalisty.

Zadzwoń do nas!